Logo GuardTeam2
GUARD TEAM فعالیت خود را از سال 1390 شروع کرده است و در حوزه های زیر فعالیت دارد ....

ابزارهای طراحی وب

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه
84316050-0af0-49db-a53a-241d47ddad0e

طراحی و توسعه

۱۳۹۸

طراحی و توسعه

۱۳۹۸

skater

یه اسکیت باز حرفه ای

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه

فرهنگ هنری

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه
man-relaxing-in-art-gallery-P9C4CGY

طراحی و توسعه

۱۳۹۷

طراحی و توسعه

۱۳۹۷

221bf0b7-8134-43bb-936a-5acbe42db64a

برند شرکتی

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه

وب سایت شخصی

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه
azamat-zhanisov-1270092-unsplash

طراحی و توسعه

۱۳۹۸

طراحی و توسعه

۱۳۹۸

CO.-Annual-Report-1

پیشنهاد برند

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه

طراحی بسته بندی کلوچه

برای موفقیت در کاریابی، معمولا تهیه یک رزومه مناسب اهمیت زیادی دارد.

مشاهده پروژه
pic4-1-1

طراحی و توسعه

۱۳۹۸

زنبیل خرید